Poruszający się, animowany tekst - CSS3

W tej części kursu CSS utworzymy animowany poruszający się tekst.

Efekt końcowy został zaprezentowany poniżej.

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Nasz docelowy układ elementów HTML prezentuje poziomy, umieszczony w jednej linii, poruszający się tekst. Aby wykonać taki układ elementów HTML przyda się nam wiedza o elementach pozycjonowanych absolutnie oraz relatywnie, jak również wiedza o animacji CSS3.

Pierwszym krokiem, jaki wykonamy, będzie utworzenie układu elementów HTML w kodzie dokumentu HTML, w części body.

<body>

 <div id="blok">
  <p>Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.</p>
 </div>

</body>

Nasz układ elementów HTML to po prostu element p umieszczony w elemencie div. Do elementu div został dodany atrybut id, dzięki czemu wykorzystamy jego wartość, czyli wartość blok, w regułach CSS, które zostały umieszczone poniżej:

#blok {
 width:500px;
 height:2.2em;
 line-height:2.2em;
 margin:0 auto;
 border:3px solid #DDD;
 font-size:1.5em;
 background-color:#EEE;
 overflow:hidden;
}

#blok > p {
 margin:0;
 white-space:nowrap;
}

Nasze reguły CSS nie zawierają w sobie niczego niezwykłego, względem poprzednich części tego kursu CSS. Na szczególną uwagę zasługuje właściwość white-space:nowrap; oraz właściwość overflow:hidden;

Właściwość white-space:nowrap; między innymi sprawia, że tekst umieszczony w danym elemencie HTML (w naszym przykładzie, w elemencie p) nie jest przełamywany na końcu szerokości elementu HTML, dlatego jest on wyświetlony w jednej poziomej linii. Wspomniany tekst będzie mógł być przełamany tylko za pomocą polecenia <br>. Innym efektem wspomnianej właściwości white-space:nowrap; jest to, że możemy wyświetlić kilka białych znaków obok siebie, gdy umieścimy je w elemencie HTML, do którego została dodana właściwość white-space wraz z wartością nowrap.

Właściwość overflow:hidden; ukrywa niemieszczącą się zawartość danego elementu HTML. W naszym przykładzie tą niemieszczącą się zawartością jest tekst elementu p.

Rezultat:

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Następnym krokiem będzie utworzenie reguły @keyframes, która określi potrzebną animację CSS.

@keyframes przesun
{
 0% { transform:translateX(0); }
 100% { transform:translateX(-100%); }
}

Za pomocą reguły @keyframes utworzyliśmy animację CSS o nazwie przesun, która będzie przesuwać element HTML w lewo o 100% jego szerokości, ponieważ właśnie w ten sposób liczona jest wartość procentowa funkcji translateX() właściwości transform.

Zobaczmy co się stanie, gdy do elementu p, w naszym układzie elementów HTML, dodamy w ten sposób utworzoną animację przesun.

#blok > p {
 margin:0;
 white-space:nowrap;
 animation:przesun 30s linear infinite;
}

Rezultat:

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Niestety, ale szerokość elementu p jest ciągle widziana przez przeglądarkę internetową jako szerokość elementu rodzica, mimo że element p zawiera w sobie długi pionowy tekst, który powiększa rozmiar elementu p. Przez tą źle widzianą szerokość cały efekt jest nieco inny. Wspomniana szerokość elementu p została zaznaczona, dla ułatwienia, czerwonym kolorem tła.

Nasz nowo powstały problem możemy rozwiązać w dość prosty sposób, a mianowicie, dodając właściwość position wraz z wartością absolute do elementu p. Wspomniana właściwość sprawi, że element p stanie się elementem pozycjonowanym absolutnie, a więc jego szerokość będzie automatycznie dopasowywała się do jego zawartości (w naszym przykładzie, do długiego poziomego tekstu).

#blok > p {
 position:absolute;
 margin:0;
 white-space:nowrap;
 animation:przesun 30s linear infinite;
}

Rezultat:

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Powstał nowy problem, ponieważ niemieszcząca się zawartość elementu #blok stała się widoczna. Stało się tak, ponieważ niemieszczącą się zawartością elementu #blok jest element p, do którego została dodana właściwość position wraz z wartością absolute, przez co nasz element p stał się elementem pozycjonowanym absolutnie, a domyślnie, pozycja, elementu HTML, który jest pozycjonowany absolutnie, jest liczona względem okna przeglądarki internetowej.

Inaczej mówiąc, od tej pory nasz przykładowy element p jest tak jakby zawartością całego okna przeglądarki internetowej, a nie elementu #blok, w którym to elemencie został on umieszczony.

Nowo powstały problem możemy w dość prosty sposób naprawić. Musimy dodać właściwość position wraz z wartością relative do elementu #blok, dzięki czemu wspomniany element #blok stanie się elementem pozycjonowanym relatywnie, dzięki czemu ponownie będzie on "widział" elementy pozycjonowane absolutnie, jako swoją zawartość.

#blok {
 position:relative;
 width:500px;
 height:2.2em;
 line-height:2.2em;
 margin:0 auto;
 border:3px solid #DDD;
 font-size:1.5em;
 background-color:#EEE;
 overflow:hidden;
}

Rezultat:

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Dodatkowo możemy sprawić, że nasz animowany tekst zostanie odsunięty od lewej krawędzi elementu p o wartość szerokości swojego elementu rodzica, dzięki czemu, gdy animacja będzie wykonywała się po raz pierwszy, zobaczymy, przez chwilę, element bez zawartości, w którym pojawia się animowany tekst.

Inaczej mówiąc, dodajemy właściwość padding-left:110%;, czyli margines wewnętrzny, zarówno do selektora 0% jak i selektora 100%, do naszej wcześniej utworzonej reguły @keyframes.

@keyframes przesun
{
 0% { transform:translateX(0); padding-left:110%; }
 100% { transform:translateX(-100%); padding-left:110%; }
}

Rezultat:

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Dodatkowo możemy sprawić, aby nasza animacja zatrzymała się (za co jest odpowiedzialna właściwość animation-play-state wraz z wartością paused), gdy umieścimy kursor myszki nad elementem p (za co jest odpowiedzialny selektor hover).

Efekt ten uzyskamy w dość prosty sposób, tworząc następującą regułę CSS:

#blok > p:hover {
 animation-play-state:paused;
}

Finalny rezultat:

Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.

Kod całego dokumentu HTML został umieszczony poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   #blok {
    position:relative;
    width:500px;
    height:2.2em;
    line-height:2.2em;
    margin:0 auto;
    border:3px solid #DDD;
    font-size:1.5em;
    background-color:#EEE;
    overflow:hidden;
   }

   #blok > p {
    position:absolute;
    margin:0;
    white-space:nowrap;
    animation:przesun 30s linear infinite;
    -webkit-animation:przesun 30s linear infinite; /* dla Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }

   #blok > p:hover {
    animation-play-state:paused;
    -webkit-animation-play-state:paused;
   }
	 
   /* ------------ANIMACJA-PRZESUN------------ */
   @keyframes przesun
   {
    0% { transform:translateX(0); padding-left:110%; }
    100% { transform:translateX(-100%); padding-left:110%; }
   }

   @-webkit-keyframes przesun /* dla Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); padding-left:110%; }
    100% { -webkit-transform:translateX(-100%); padding-left:110%; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="blok">
   <p>Ten tekst w tym elemencie - p - będzie poruszał się, gdy dodamy do niego odpowiednią animację oraz właściwości CSS.</p>
  </div>

 </body>
</html>

W następnej części kursu CSS będziemy kontynuowali temat animacji CSS3.