Wartości i jednostki CSS

Oprócz znajomości selektorów CSS oraz właściwości CSS musimy zapoznać się również z wartościami jakimi możemy posługiwać się w języku CSS.

Przykładowo, dla właściwości text-align mamy z góry ustalone wartości, jakie możemy wybrać:

 • left - użyta wraz z właściwością text-align wyrówna tekst do lewego marginesu elementu.
 • right - użyta wraz z właściwością text-align wyrówna tekst do prawego marginesu elementu.
 • center - użyta wraz z właściwością text-align wyśrodkuje tekst w elemencie.
 • justify - użyta wraz z właściwością text-align wyrówna tekst do obu marginesów elementu (lewego i prawego).

Niektóre właściwości CSS oczekują od nas podania większej liczby wartości. Zazwyczaj każdą taką wartość należy oddzielić od drugiej spacją. Na przykład dla właściwości border można podać trzy wartości, oddzielone od siebie spacją, czyli 1px solid black.

Wyjaśnienie zapisu: 1px solid black

 • solid - dla właściwości border oznacza styl obramowania, oprócz niej mamy do wyboru dziewięć innych wartości (double, dotted, dashed, groove, ridge, inset, outset, hidden, none).
 • black - dla właściwości border oznacza kolor obramowania, oprócz niej mamy do wyboru bardzo dużą liczbę różnych kolorów, którymi zajmiemy się w następnej części tego kursu CSS.
 • 1px - dla właściwości border oznacza wartość szerokości obramowania, po prostu należy podać liczbę wraz z wybraną przez nas jednostką CSS, dlatego przyszedł czas na omówienie dostępnych jednostek CSS.

W realnym świecie mamy do dyspozycji różne jednostki i wielkości, np. jednostki długości: milimetry, centymetry, metry i tym podobne., które pozwalają nam dokładniej opisać przedmioty oraz zjawiska.

W języku CSS podobnie jak w realnym świecie mamy dostęp do jednostek, które pozwalają nam zdefiniować różne wartości, różnych właściwości CSS.

Jednostki CSS wraz z przykładowymi wartościami dla właściwości width
Wartość width Jednostka
0
liczby
1px
piksele
1em
em
1rem
rem
1ex
ex
1cm
centymetry
1mm
milimetry
1in
cale
1pt
punkty
1pc
pica
100%
procenty
Dodatkowe jednostki CSS3
milisekundy (ms)
sekundy (s)
stopnie (deg)
obroty (turn)
gradiany (grad)
radiany (rad)
viewport width (vw)
viewport height (vh)
viewport minimum (vmin)
viewport maximum (vmax)
Wartości kierunków
kierunki (top, right itp.)
kombinacje kierunków (bottom right, top center itp.)

Poniżej zostały wymienione i opisane jednostki oraz wartości, jakimi możemy posługiwać się w języku CSS. Natomiast w następnej części kursu CSS poznamy w jaki sposób tworzy się wartości kolorów w języku CSS.

liczby

liczby - niektóre właściwości CSS oczekują od nas podania liczby bez konkretnej jednostki. Do niektórych właściwości CSS możemy dodać również liczbę dziesiętną, np. 0.5, 1.5, jak również liczby ujemne np. -1, -2. Ponadto jeżeli chcemy, aby dana właściwości wynosiła, np. 0px, 0in 0cm, 0in itp. możemy użyć liczbę 0 bez podawania konkretnej jednostki (wspomniana zasada nie tyczy się sekund oraz milisekund).

div { opacity:0.5 }
stopień przezroczystości tego elementu - div - wynosi 0.5

piksele - px

px - jednostka ta określa ile pikseli na ekranie naszego urządzenia ma zajmować dana właściwość CSS, na przykład, jeżeli rozdzielczość ekranu naszego urządzenia wynosi 1024px × 768px, to oznacza to, że na ekranie naszego urządzenia zmieści się element HTML o szerokości 1024px i wysokości 768px (jeżeli okno przeglądarki internetowej będzie zajmowało całą szerokość oraz wysokość ekranu naszego urządzenia).

Należy pamiętać, że elementy przeglądarki internetowej (suwaki, pasek adresu itp.) zajmują dodatkową przestrzeń na ekranie naszego urządzenia, a więc rozmiar elementu HTML, który możemy umieścić na nim, będzie nieco mniejszy niż te przykładowe 1024px szerokości oraz 768px wysokości.

Dla niektórych właściwości CSS możemy podawać wartości dziesiętne (np. 10.5px) lub ujemne (np. -100px).

div { width:300px; }
szerokość tego elementu - div - wynosi 300 pikseli

jednostka - em

em - wartość 1em jest obliczana przez przeglądarkę internetową na podstawie wartości właściwości font-size elementu rodzica.

Jeżeli wielkość czcionki elementu rodzica jest równa 15px, to:

 • 1em = 15px
 • 2em = 30px
 • 3em = 45px

Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { font-size:1.4em; }
wielkość czcionki w tym elemencie - div - wynosi 1.4em, czyli 21px (ponieważ "font-size" dla rodzica tego elementu wynosi 15px, a więc 1.4em = 1.4 × 15px, czyli 21px)

jednostka - rem

rem - wartość 1rem jest obliczana przez przeglądarkę internetową na podstawie wartości właściwości font-size elementu HTML, który jest najwyżej w hierarchii dokumentu HTML, czyli tym elementem, jest element html.

Jeżeli wielkość czcionki elementu html jest równa 20px, to:

 • 1rem = 20px
 • 2rem = 40px
 • 3rem = 60px

Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

To, które przeglądarki internetowe interpretują jednostkę rem możesz sprawdzić tutaj.

div { font-size:1.2rem; }
wielkość czcionki w tym elemencie - div - wynosi 1.2rem, czyli 18px (ponieważ "font-size" dla elementu "html" wynosi 15px, a więc 1.2rem = 1.2 × 15px, czyli 18px)

jednostka - ex

ex - wartość 1ex jest obliczana przez przeglądarkę internetową na podstawie wartości właściwości font-size elementu rodzica, a dokładniej mówiąc, na podstawie wysokości małych liter danej czcionki, przeważnie jest to wartość w granicy 51% ~ 52% całej wartości wielkości czcionki.

Jeżeli wielkość czcionki elementu rodzica jest równa 16px, to:

 • 1ex = 8.3px
 • 2ex = 16.6px
 • 3ex = 24.9px

Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { font-size:4ex; }
wielkość czcionki w tym elemencie - div - wynosi 4ex, czyli około 30-31px, ponieważ "font-size" dla rodzica tego elementu wynosi 15 pikseli

centymetry - cm

cm - wartość 1cm to 10 milimetrów (10mm). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { width:5cm; }
szerokość tego elementu - div - wynosi 5 centymetrów

milimetry - mm

mm - 10mm to 1 centymetr (1cm). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { width:50mm; }
szerokość tego elementu - div - wynosi 50 milimetrów, czyli 5 centymetrów

cale - in

in - wartość 1in to 72 punkty (72pt), jak również 6 pica (6pc) oraz 96 pikseli (96px). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { width:4in; }
szerokość tego elementu - div - wynosi 4 cale

punkty - pt

pt - wartość 1pt to 1/12 pc, czyli 12pt to 1pc. Ponadto 72pt to 1in. Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { width:288pt; }
szerokość tego elementu - div - wynosi 288 punkty, czyli 4 cale

pica - pc

pc - wartość 1pc to 12pt. Ponadto 6pc to 1in. Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { width:24pc; }
szerokość tego elementu - div - wynosi 24 pica, czyli 288 punkty, jak również 4 cale

procenty - %

procenty - niektóre wartości właściwości CSS możemy określić w procentach.

Przykładowo, jeżeli dla danego elementu HTML ustalimy 50% szerokości, a szerokość jego elementu rodzica będzie wynosiła 300px, to szerokość naszego elementu będzie wynosiła 50% wartości z 300px, czyli 150px. Wartości dziesiętne są dozwolone, np. 80.5%, 95.9%.

div { font-size:80%; }
wielkość czcionki w tym elemencie - div - wynosi 80%, czyli 12 pikseli, ponieważ "font-size" dla rodzica tego elementu HTML jest równa 15 pikseli (80% z 15 to 12)

milisekundy - ms

ms - wartość 1000ms to 1s. Tę jednostkę czasu możemy wykorzystać w nowych właściwościach CSS3 takich jak animacja (animation), czy też efekt przejścia (transition). Wartości dziesiętne są dozwolone. Wartości ujemne są dozwolone, jeżeli tworzą one jakiś sens, np. dla właściwości animation-delay.

div { animation-duration:2000ms; }
ta animacja trwa 2000 milisekundy, czyli 2 sekundy

sekundy - s

s - wartość 1s to 1000ms. Tę jednostkę czasu możemy wykorzystać w nowych właściwościach CSS3 takich jak animacja (animation), czy też efekt przejścia (transition). Wartości dziesiętne są dozwolone. Wartości ujemne są dozwolone, jeżeli tworzą one jakiś sens, np. dla właściwości animation-delay.

div { animation-duration:2s; }
ta animacja trwa 2 sekundy, czyli 2000 milisekund

stopnie - deg

deg - jednostkę tę możemy wykorzystać w nowych właściwościach CSS3, np. w przekształceniu elementu (właściwość transform). Dzięki właściwości transform możemy, na przykład obrócić czy pochylić dany element HTML, jednak wartość jaką podamy musi być wyrażona w jednostce obrotu, np. w stopniach (deg). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

 • Jeden pełen obrót wynosi 360 stopni, czyli 360deg
 • 360deg to 1turn
 • 360deg to 400grad
 • 360deg to około 6.28rad
div { transform:rotate(2deg); }
ten element - div - jest obrócony o 2 stopnie

obrót - turn

turn - jednostkę tę możemy wykorzystać w nowych właściwościach CSS3, np. w przekształceniu elementu (właściwość transform). Dzięki właściwości transform możemy, na przykład obrócić czy pochylić dany element HTML, jednak wartość jaką podamy musi być wyrażona w jednostce obrotu, np. w ilościach obrotu (turn). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

 • Jeden pełen obrót wynosi 360 stopni, czyli 1turn
 • 1turn to 360deg
 • 1turn to 400grad
 • 1turn to około 6.28rad
div { transform:rotate(0.0055turn); }
ten element - div - jest obrócony o 0.0055turn, czyli 2 stopnie

gradiany - grad

grad - jednostkę tę możemy wykorzystać w nowych właściwościach CSS3, np. w przekształceniu elementu (właściwość transform). Dzięki właściwości transform możemy, na przykład obrócić czy pochylić dany element HTML, jednak wartość jaką podamy musi być wyrażona w jednostce obrotu, np. w gradianach (grad). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

 • Jeden pełen obrót wynosi 360 stopni, czyli 400grad
 • 400grad to 360deg
 • 400grad to 1turn
 • 400grad to około 6.28rad
div { transform:rotate(2.22grad); }
ten element - div - jest obrócony o 2.22grad, czyli 2 stopnie

radiany - rad

rad - jednostkę tę możemy wykorzystać w nowych właściwościach CSS3, np. w przekształceniu elementu (właściwość transform). Dzięki właściwości transform możemy, na przykład obrócić czy pochylić dany element HTML, jednak wartość jaką podamy musi być wyrażona w jednostce obrotu, np. w radianach (rad). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

 • Jeden pełen obrót wynosi 360 stopni, czyli około 6.28rad
 • 6.28rad to 360deg
 • 6.28rad to 1turn
 • 6.28rad to około 400grad
div { transform:rotate(0.03488rad); }
ten element - div - jest obrócony o 0.03488rad, czyli 2 stopnie

vw

vw - czyli viewport width. Przykładowo 1vw jest równy 1% wartości szerokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona nasza strona internetowa (przeważnie przestrzeni przeglądarki internetowej). Na przykład 1vw jest równy 1% szerokości wspomnianej przestrzeni, czyli jeżeli wartość szerokości tej przestrzeni jest równa 1024px, to:

 • 1vw = 0.01 × 1 × 1024px = 10.24px
 • 8vw = 0.01 × 8 × 1024px = 81.92px

To, które przeglądarki internetowe interpretują jednostki: vw, vh, vmin, vmax, możesz sprawdzić tutaj.

Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { font-size:2vw; }
rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie - div - jest uzależniony od wartości szerokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona ta strona internetowa

vh

vh - czyli viewport height. Przykładowo 1vh jest równy 1% wartości wysokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona nasza strona internetowa (przeważnie przestrzeni przeglądarki internetowej). Na przykład 1vh jest równy 1% wysokości wspomnianej przestrzeni, czyli jeżeli wartość wysokości tej przestrzeni jest równa 768px, to:

 • 1vh = 0.01 × 1 × 768px = 7.68px
 • 8vh = 0.01 × 8 × 768px = 61.44px

Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { font-size:2vh; }
rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie - div - jest uzależniony od wartości wysokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona ta strona internetowa

vmin

vmin - czyli viewport minimum. Przykładowo 1vmin jest równy 1vw lub 1vh, w zależności która wartość jest aktualnie mniejsza, szerokość czy wysokość przestrzeni w jakiej została wyświetlona nasza strona internetowa (przeważnie przestrzeni przeglądarki internetowej). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { font-size:2vmin; }
rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie - div - jest uzależniony od wartości szerokości lub wysokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona ta strona internetowa

vmax

vmax - czyli viewport maximum. Przykładowo 1vmax jest równy 1vw lub 1vh, w zależności która wartość jest aktualnie większa, szerokość czy wysokość przestrzeni w jakiej została wyświetlona nasza strona internetowa (przeważnie przestrzeni przeglądarki internetowej). Wartości ujemne i dziesiętne są dozwolone.

div { font-size:2vmax; }
rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie - div - jest uzależniony od wartości szerokości lub wysokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona ta strona internetowa

kierunki

kierunki - jako wartość niektórych właściwości CSS możemy podać wartość kierunku. Dostępne kierunki zostały wymienione poniżej.

 • top - czyli góra
 • right - czyli prawo
 • bottom - czyli dół
 • left - czyli lewo
 • center - czyli środek
div { background-position:right; }
obrazek w tle tego elementu HTML został przesunięty do jego prawej krawędzi

kombinacje kierunków

kombinacje kierunków - jako wartość niektórych właściwości CSS możemy podać wartość dwóch kierunków. Dostępne kombinacje kierunków zostały wymienione poniżej.

 • right top - czyli prawy górny
 • left top - czyli lewy górny
 • center top - czyli środkowy górny
 • right bottom - czyli prawy dolny
 • left bottom - czyli lewy dolny
 • center bottom - czyli środkowy dolny
 • center center - czyli środek w poziome i pionie
div { background-position:bottom left; }
obrazek w tle tego elementu HTML został przesunięty do jego dolnego lewego rogu