Kolory CSS

W tej części kursu CSS zapoznamy się ze sposobami tworzenia kolorów CSS. Natomiast w następnej części kursu CSS zapoznamy się z kilkoma funkcjami, które mogą być użyte jako wartość właściwości CSS.

W realnym świecie, gdy chcemy pomalować kartkę papieru na jakiś kolor, to do tego celu możemy użyć kolorowych kredek.

W świecie wirtualnym, gdy chcemy określić jakiś kolor dla właściwości CSS, to do tego celu wykorzystujemy różne dostępne zapisy, które definiują określony kolor.


Do utworzenia koloru w języku CSS mamy do dyspozycji następujące zapisy oraz wartości:

Warto zaopatrzyć się w jakieś narzędzie, które ułatwi nam działanie w zakresie definiowania kolorów.

Just Color Picker - prosty program w obsłudze, który nawet nie musimy instalować. Po ściągnięciu i uruchomieniu programu, wskazujemy kursorem myszki interesujący nas kolor na ekranie naszego monitora, po czym naciskamy kombinację LEWY ALT+X, by uzyskać wskazany przez nas kolor w formie, np. heksadecymalnej, rgb, hsl.

Ponadto możemy odwiedzić stronę poświęconą kolorom i paletą kolorów, czyli www.colourlovers.com lub skorzystać z bardzo fajnego narzędzia znajdującego się pod wskazanym adresem colorschemedesigner.com.

Pod spodem zostały nieco bardziej omówione poszczególne zapisy, które służą do definiowania kolorów CSS.

paleta kolorów podstawowych, predefiniowanych

paleta kolorów podstawowych, predefiniowanych - do określenia koloru możemy posłużyć się jego angielską nazwą. Paleta kolorów podstawowych, predefiniowanych jest mocno ograniczona (około 140 kolorów). Poniżej znajdują się dostępne kolory oraz ich nazwy.

 • AliceBlue
 • AntiqueWhite
 • Aqua
 • Aquamarine
 • Azure
 • Beige
 • Bisque
 • Black
 • BlanchedAlmond
 • Blue
 • BlueViolet
 • Brown
 • BurlyWood
 • CadetBlue
 • Chartreuse
 • Chocolate
 • Coral
 • CornflowerBlue
 • Cornsilk
 • Crimson
 • Cyan
 • DarkBlue
 • DarkCyan
 • DarkGoldenRod
 • DarkGray
 • DarkGreen
 • DarkKhaki
 • DarkMagenta
 • DarkOliveGreen
 • DarkOrange
 • DarkOrchid
 • DarkRed
 • DarkSalmon
 • DarkSeaGreen
 • DarkSlateBlue
 • DarkSlateGray
 • DarkTurquoise
 • DarkViolet
 • DeepPink
 • DeepSkyBlue
 • DimGray
 • DodgerBlue
 • FireBrick
 • FloralWhite
 • ForestGreen
 • Fuchsia
 • Gainsboro
 • GhostWhite
 • Gold
 • GoldenRod
 • Gray
 • Green
 • GreenYellow
 • HoneyDew
 • HotPink
 • IndianRed
 • Indigo
 • Ivory
 • Khaki
 • Lavender
 • LavenderBlush
 • LawnGreen
 • LemonChiffon
 • LightBlue
 • LightCoral
 • LightCyan
 • LightGoldenRodYellow
 • LightGray
 • LightGreen
 • LightPink
 • LightSalmon
 • LightSeaGreen
 • LightSkyBlue
 • LightSlateGray
 • LightSteelBlue
 • LightYellow
 • Lime
 • LimeGreen
 • Linen
 • Magenta
 • Maroon
 • MediumAquaMarine
 • MediumBlue
 • MediumOrchid
 • MediumPurple
 • MediumSeaGreen
 • MediumSlateBlue
 • MediumSpringGreen
 • MediumTurquoise
 • MediumVioletRed
 • MidnightBlue
 • MintCream
 • MistyRose
 • Moccasin
 • NavajoWhite
 • Navy
 • OldLace
 • Olive
 • OliveDrab
 • Orange
 • OrangeRed
 • Orchid
 • PaleGoldenRod
 • PaleGreen
 • PaleTurquoise
 • PaleVioletRed
 • PapayaWhip
 • PeachPuff
 • Peru
 • Pink
 • Plum
 • PowderBlue
 • Purple
 • Red
 • RosyBrown
 • RoyalBlue
 • SaddleBrown
 • Salmon
 • SandyBrown
 • SeaGreen
 • SeaShell
 • Sienna
 • Silver
 • SkyBlue
 • SlateBlue
 • SlateGray
 • Snow
 • SpringGreen
 • SteelBlue
 • Tan
 • Teal
 • Thistle
 • Tomato
 • Turquoise
 • Violet
 • Wheat
 • White
 • WhiteSmoke
 • Yellow
 • YellowGreen

zapis heksadecymalny

zapis heksadecymalny - czyli szesnastkowy, składa się on z sześciu znaków poprzedzonych hashem (#). Pierwsze dwa znaki definiują kolor czerwony, kolejne dwa znaki kolor zielony, ostatnie dwa znaki kolor niebieski. Za pomocą znaków: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F nadajemy intensywność danej barwie. Litery od A do F oznaczają liczby od 10 do 15.

Na przykład kolor #FF1023 - barwa zielona ma małą intensywność (10) oraz niebieska ma małą intensywność (23), natomiast barwa czerwona ma najwyższą intensywność (FF), dzięki czemu ten kolor jest czerwony.

div { background-color:#EFD9F4; }
element - div - z przykładowym kolorem tła

skrócony zapis heksadecymalny

skrócony zapis heksadecymalny - niektóre wartości kolorów utworzonych za pomocą zapisu heksadecymalnego możemy zapisać w skrócie, jeżeli każda z trzech barw będzie składała się z dwóch takich samych znaków.

Przykłady:

 • #FF1122 - skrócony zapis to #F12
 • #11AA22 - skrócony zapis to #1A2
 • #1122FF - skrócony zapis to #12F
 • #9834AB - tego zapisu nie da się uprościć
div { background-color:#FFA; }
element - div - z przykładowym kolorem tła

zapis rgb

zapis rgb - rgb(czerwony, zielony, niebieski)

Po trzech kluczowych literach rgb, w nawiasie znajdują się trzy liczby oddzielone od siebie przecinkiem. Każda z tych liczb określa intensywność barw, kolejno: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Do określania tej intensywności możemy używać wyłącznie liczb z zakresu 0 - 255 lub wyłącznie wartości procentowych z zakresu 0% - 100%.

Przykłady:

 • rgb(255, 0, 0) - kolor czerwony
 • rgb(0, 255, 0) - kolor zielony
 • rgb(0, 0, 255) - kolor niebieski
 • rgb(100%, 0%, 0%) - kolor czerwony
 • rgb(0%, 100%, 0%) - kolor zielony
 • rgb(0%, 0%, 100%) - kolor niebieski
div { background-color:rgb(173,216,230); }
element - div - z przykładowym kolorem tła

zapis rgba

zapis rgba - rgba(czerwony, zielony, niebieski, krycie)

Jest podobny do zapisu rgb z tą różnicą, że oczekuje on od nas podania dodatkowego parametru, który określa stopień przezroczystości, czy jak kto woli krycie. Do określenia stopnia przezroczystości możemy używać liczb dziesiętnych z zakresu 0 - 1.0, przy czym wartość 1.0 oznacza pełne krycie, a 0 pełną przezroczystość.

div { background-color:rgba(173,216,230,0.5); }
element - div - z przykładowym kolorem tła

zapis hsl

zapis hsl - hsl(odcień, nasycenie, jasność)

Po trzech kluczowych literach hsl, w nawiasie znajdują się trzy liczby oddzielone od siebie przecinkiem.

Pierwsza liczba oznacza barwę. Do jej określenia możemy użyć liczb z zakresu 0 - 360. Barwy zielone mieszczą się w zakresie liczb 0 - 120, barwy niebieskie 120 - 240, a barwy czerwone 240 - 360.

Druga liczba oznacza nasycenie danej barwy. Do jej określenia używamy wartości procentowych z zakresu 0% - 100%.

Trzecia liczba oznacza jasność danej barwy. Do jej określenia używamy wartości procentowych z zakresu 0% - 100%.

div { background-color:hsl(20,50%,70%); }
element - div - z przykładowym kolorem tła

zapis hsla

zapis hsla - hsla(odcień, nasycenie, jasność, krycie)

Jest podobny do zapisu hsl z tą różnicą, że oczekuje on od nas podania dodatkowego parametru, który określa stopień przezroczystości, czy jak kto woli krycie. Do określenia stopnia przezroczystości możemy używać liczb dziesiętnych z zakresu 0 - 1.0, przy czym wartość 1.0 oznacza pełne krycie, a 0 pełną przezroczystość.

div { background-color:hsla(20, 50%, 70%, 0.5); }
element - div - z przykładowym kolorem tła

wartość transparent

transparent - wartość ta określa kolor przezroczysty. Możemy ją wykorzystać wszędzie tam gdzie określamy wartość koloru, np. wraz z właściwością background-color, color, border, czy też w funkcjach takich jak: linear-gradient(), radial-gradient() itp.

Wartość transparent jest domyślną wartością właściwości background-color, dlatego prawie wszystkie elementy HTML nie posiadają swojego koloru tła.

domyślnie ten element - div - posiada przezroczysty kolor tła, dzięki czemu widzimy kolor tła elementu jego rodzica, czyli kolor biały

wartość currentColor

currentColor - wartość ta pojawiła się wraz z rozwojem specyfikacji CSS3 (dla przeglądarki internetowej Internet Explorer jest interpretowana od wersji 9). Wartość currentColor oznacza wartość koloru właściwości color jaka została ustalona dla danego elementu HTML, na podstawie reguły CSS lub w przypadku braku takiej reguły w kodzie HTML lub CSS, na podstawie wartości domyślnej określonej w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Na podstawie wspomnianej wartości koloru właściwości color są ustalane domyślne kolory niektórych właściwości CSS, np. właściwości border, outline.

to jest przykładowy element - p

to jest przykładowy element - p

to jest przykładowy element - p

Kod dokumentu HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p {
    padding:15px;
   }
	 
   #pierwszy {
    color:red;
    border:3px solid currentColor;
   }
	 
   #drugi {
    color:green;
    border:3px solid currentColor;
   }
	 
   #trzeci {
    color:blue;
    border:3px solid currentColor;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p id="pierwszy">to jest przykładowy element - p</p>
  <p id="drugi">to jest przykładowy element - p</p>
  <p id="trzeci">to jest przykładowy element - p</p>

 </body>
</html>