Ostatnio edytowany:

ex

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie jednostki ex

Długość wyrażona za pomocą jednostki ex obliczana jest przez przeglądarkę internetową na podstawie rozmiaru wysokości małej litery x. Rozmiar wysokości małej litery x uzależniony jest między innymi od rodzaju czcionki tekstu (czyli od wartości właściwości font-family), jaką posiada dany element HTML.

"1ex" = rozmiar wysokości małej litery "x"

Jeżeli przeglądarka internetowa z jakiejś przyczyny nie może obliczyć długości wyrażonej za pomocą jednostki "ex", mimo że przeglądarka internetowa interpretuje jednostkę "ex", wtedy "1ex = 0.5em".

Przykład jednostki ex

 width:30ex;
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"

Mimo że do każdego przykładowego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z tą samą wartością, czyli wartością "30ex", ostatecznie obliczony przez przeglądarkę internetową rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowych elementów "div" jest różny, ponieważ każdy z przykładowych elementów "div" posiada różny rodzaj czcionki tekstu określony za pomocą właściwości "font-family", a co za tym idzie rozmiar wysokości małej litery "x" może być różny dla każdego z poszczególnych rodzajów czcionki tekstu.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    width:30ex;
    margin-bottom:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }

   #pierwszy {
    font-family:serif;
   }

   #drugi {
    font-family:sans-serif;
   }

   #trzeci {
    font-family:monospace;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="pierwszy">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
  </div>

  <div id="drugi">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
  </div>

  <div id="trzeci">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja jednostki ex

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak